Skład Redakcji

Redakcja Miasta Ł, I

Redakcja Miasta Ł Fot. Asia Tarnowska

Kolegium Redakcyjne:
Aleksandra Dulas – redaktorka naczelna
Marta Madejska – z-czyni naczelnej
Wojciech Nyklewicz – sekretarz redakcji, korekta, opiekun strony internetowej
Michał Kwiatkowski – kamera Miasta Ł
Włodzimierz Polis – Miasto Ł w eterze (na falach Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej 88,8 MHz)
Iwona Gajek – reklama i promocja

Współpraca:
Agata Białek, Tomasz Bużałek, Błażej Ciarkowski, Julian Czurko, Iza Desperak, Mariusz Florczak, Iwona Gajek (dział promocji i reklamy), Michał Gauza, Damian Graczyk, Przemek Górski, Zbigniew Januszek, Robert Jędrasik, Anna Jurek, Ewa Kamińska-Bużałek, Łukasz Klimczak (foto), Jakub Kobyliński, Filip Kołtoń, Anna Kronenberg, Katarzyna Łąpieś, Ilona Majewska, Ida Mickiewicz-Florczak, Oktawian Mickiewicz, Katarzyna Mikołajczyk, Monika Nizio, Marta Pokorska-Jurek, Bruno Polis, Bartłomiej Kacper Przybylski, Michał Sobczyk, Daria Stasiak, Piotr Statucki, Emilia Szywała, Piotr Świderek – Kooperatywa.org (skład), Emilia Twardowska, Martyna Urbańczyk (specjalistka ds. informatycznych), Wojciech Woźniak, Marta Zdanowska, Mieczysław Żabolicki.

Wydawca:
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

Kontakt do redakcji:
tel. +48 726 515 510, 
listy@miastol.pl 

Reklama i promocja:
Kontakt: reklama@miastol.pl,
tel. 888 910 990.

Adres korespondencyjny:
ul. Piotrkowska 56 lok. 56 (Poziom Wyżej), 90-105 Łódź

Więcej informacji o osobach tworzących magazyn:

Aleksandra Dulas – redaktorka naczelna gazety. Studiowała socjologię i etykę na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1997-1999 redaktorka programowa Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej. Od 2004 tworzyła Fundację Jaskółka. Twórczyni projektów edukacyjnych, propagatorka edukacji obywatelskiej. Prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Współtwórczyni programu edukacji seksualnej dla młodzieży. Przez 3 lata prowadziła audycję radiową „Działam, więc jestem” propagującą działania obywatelskie, obecnie prowadzi „Miasto Ł w eterze” na falach Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej. Jej największą pasją jest dziennikarstwo i praca z młodzieżą.

Anna Jurek – z-ca redaktorki naczelnej, koordynatorka szkoły dziennikarstwa, prowadzi stronę internetową i profil na FB. Filozofka i propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, promujących niezależne i twórcze myślenie. Propagatorka edukacji obywatelskiej. Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Stworzyła autorski program edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Przez 3 lata prowadziła audycję radiową „Działam, więc jestem” propagującą działania obywatelskie, obecnie współprowadzi „Miasto Ł w eterze” na falach Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej. 

Tomasz Bużałek – absolwent Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek-założyciel stowarzyszenia Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu. Współautor pierwszego w Polsce akademickiego podręcznika zrównoważonego rozwoju w części poświęconej transportowi, pomysłodawca tramwajowego dworca przesiadkowego w rejonie „Centralu”.

Błażej Ciarkowski – architekt i historyk, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego.

Julian Czurko – doktorant UŁ (w zakresie antropologii literatury i kulturoznawstwa), członek studenckich kół naukowych, wykładowca, historyk i krytyk sztuki, kulturoznawca, manager ekonomii społecznej, trener. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes Fundacji Rokoko. Sekretarz Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego. Członek zarządu Fundacji Klaster Ekonomii Społecznej.

Iza Desperak, socjolożka z Bałut.

Iwona Gajek – jednoosobowy dział promocji  i reklamy. Studiowała socjologię i life coaching na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo od ponad 20 lat związana z pracą handlowca, menadżer średniego szczebla. W wolnych chwilach zajmuje się wyrobem rękodzieła i prowadzi warsztaty rękodzielnicze z coaching’iem w tle. Miłośniczka Łodzi i jej rewitalizacji.

Michał Gauza – programista, magister Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim; ukończył Wyższe Studium Scenariuszowe w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Prowadzi stronę internetową o Rewolucji 1905 roku (http://rewolucja1905.pl) oraz bloga o doświadczeniach queer (http://skrzyzowany.blogspot.com). Związany z klubem Krytyki Politycznej w Łodzi.

Katarzyna Łąpieś – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi i Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Z urodzenia Łodzianka. Na co dzień pracownik sektora państwowego, w wolnych chwilach fotograf i grafik.

Ewa Kamińska-Bużałek – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, od ponad 10 lat związana z łódzkim sektorem pozarządowym. Wiceprezeska Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. W pracy zajmuje się projektami z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Po godzinach współtworzy Łódzki Szlak Kobiet, współorganizuje łódzkie Manify oraz koordynuje cykl „Główne nurty feminizmu” w Świetlicy Krytyki Politycznej.

Łukasz Klimczak  grafik z zawodu, fotograf z zamiłowania, muzyk z nudów.

Anna Kronenberg – zainteresowania naukowe badaniami gender, geopoetyką, ekokrytyką i ekofeminizmem łączy z zaangażowaniem społecznym, współpracując z organizacjami na rzecz równości i zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze słowami Starhawk:jest różnica między akceptacją filozofii, a codziennym życiem nią. Doświadczanie, że kosmos jest żywą istotą od której zależymy, rzuca nam wyzwanie do podjęcia działania.

Michał Kwiatkowski – łódzki dziennikarz, DJ i freelancer, w gazecie odpowiada za Kamerę Miasta Ł i Lewą Stronę Talerza. Prowadzi audycję „Miasto Ł w eterze” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. 

Marta Madejska – łodzianka z wyboru, archiwistka z przypadku. Związana m.in. ze Stowarzyszeniem Topografie i Fundacją Miejski Kolektyw. Koordynatorka projektów z zakresu zbierania historii mówionych; koordynatorka ds. programowych Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi (2011), koordynatorka II Kongresu Ruchów Miejskich (2012) i II Zjazdu Kooperatyw Spożywczych (2013), obecnie na emeryturze koordynatorskiej. Prowadzi audycję „Miasto Ł w eterze” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Pisze książkę o łódzkich włókniarkach.

Ilona Majewska – antropolożka kultury, trenerka równości, zawodowo związana z Stowarzyszeniem Tkalnia. Pracuje przy realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Katarzyna Mikołajczyk – członek Rady Programowej Fundacji Fenomen, zaangażowana zachęcanie mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych budżetu Łodzi od 3 lat.

Monika Nizio – na stałe współpracuje ze Studenckim Radiem „Żak” Politechniki Łódzkiej. Dla Miasta Ł przygotowuje audycje Miasto Ł w eterze, które można znaleźć na www.mixcloud.com/MiastoŁ

Wojciech Nyklewicz – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Collegium Psychotherapeuticum; od 20 lat zajmuje się interaktywnym nauczaniem komunikowania interpersonalnego w ochronie zdrowia; był także nauczycielem akademickim; jest autorem ponad 360 publikacji, w tym rozdziałów w podręcznikach dla studentów. Jako animator współpracy polsko-czesko-słowackiej w ochronie zdrowia zajmuje się nakręcaniem kooperacji i tłumaczeniem z języków czeskiego i słowackiego. Działa społecznie i prowadzi bloga oraz promuje świadome życie bez uzależnień; pisanie o relacjach międzyludzkich jest jego pasją. To samozwańczy pisarz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej i do śmierci. Prowadzi audycję „Miasto Ł w eterze” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. 

Marta Pokorska-Jurek – redaktor i ilustrator, absolwentka designu rynkowego w ASP oraz socjologii na UŁ, pracuje jako reporter, operator kamery i montażysta. Związana ze Studenckim Radiem ŻAK Politechniki Łódzkiej, Klubem Turystycznym PŁazik, Ogólnopolskim Przeglądem Piosenki Turystycznej YAPA. Mama, żona i kucharka.

Bartłomiej Kacper Przybylski – socjolog i prawnik, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, od przeszło 10 lat redaktor portalu internetowego Lewica.pl, działacz organizacji pozarządowych (m. in. Fabryka Równości). Z zamiłowania łodzianin.

Michał Sobczyk – rodowity łodzianin, niedzielny redaktor, niereformowalny wolontariusz. Członek m.in. kolektywu Jedzenie Zamiast Bomb oraz klubu sportowego „Wodzionka”.

Daria Stasiak – absolwentka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej oraz kulturoznawstwa-twórczego pisania.

Emilia Szywała – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2007 r. pisze o Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii dla działu prasy zagranicznej tygodnika „Angora”. Ukończyła Polską Szkołę Reportażu. Miłośniczka literatury non-fiction, tańców latynoskich i wartościowych rozmów.

Asia Tarnowska – studiowała filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Warszawskiej Szkoły Fotografii. Pracowała jako dziennikarka i fotoreporterka w kraju i zagranicą. Współpracowała m.in. z białoruską organizacją pozarządową „Trzeci Sektor”, przygotowując materiały do audycji radiowych oraz internetowego wydania gazety „Tvoj Styl”.

Emilia Twardowska – absolwentka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo interesuje się edukacją ekologiczną, pedagogiką kreatywności, działaniami teatralnymi i animacyjnymi. Współpracowała bądź stale współpracuje z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źrodła”, Fundacją ”Form.Art” , Akademią Twórczego Rozwoju „Inspiro” , Fundacją „Jaskółka” Fundacją Edukacyjną „Siłaczka”. Na co dzień realizuje działanie skierowane przede wszystkim do najmłodszych, ale prowadzi także szkolenia i animacje dla dorosłych.

Wojciech Woźniak – socjolog, pracuje w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką nierówności społecznych, badaniami dyskursu politycznego i socjologią sportu.

Komentarze

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress