O Mieście Ł

Wydajemy Łódzką Gazetę Społeczną „Miasto Ł” od czterech lat. Co miesiąc piszemy o sprawach ważnych dla Łodzi (i nie tylko) – o edukacji, kulturze, środowisku, o smogu i masowych wycinkach drzew, o komunikacji miejskiej, o mieszkaniach i eksmisjach, o inicjatywach lokalnych, festiwalach i dziesiątkach ludzi, którzy codziennie działają na rzecz swojego miasta.

„Miasto Ł” to obecnie jedyny tego typu miesięcznik w Polsce, oparty wyłącznie na dziennikarstwie obywatelskim i dużym zaangażowaniu wolontariackim. Gazetę tworzą nie tylko kolegium redakcyjne i osoby z nami współpracujące, ale każdy łodzianin czy łodzianka, każda osoba, która ma coś do powiedzenia i robi to na naszych łamach.

Misja

Naszym głównym celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek Łodzi oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne, w szczególności grup defaworyzowanych i wykluczonych z medialnych dyskusji. Zależy nam na tym, aby osoby zaangażowane w dziennikarstwo obywatelskie zaczęły mówić w swojej sprawie swoim głosem i ze swojego punktu widzenia. Zależy nam również na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się mowy nienawiści i dyskryminacji związanej z położeniem społecznym i ekonomicznym, z orientacją psychoseksualną, wyznaniem religijnym, przynależnością narodową czy etniczną, a nawet preferowanym środkiem transportu drogowego. Dla twórców i twórczyń gazety istotne jest ponadto promowanie lokalnych inicjatyw przyczyniających się do wzmacniania społecznych więzi, do “rewitalizowania” łódzkiej tożsamości oraz odzyskiwania i opowiadania zapomnianych lokalnych historii. Równie ważnym aspektem naszych działań jest monitorowanie i nagłaśnianie spraw mających bezpośredni związek z aktualną i przyszłą jakością życia w mieście Łodzi.

Regulamin działania

Praca w Łódzkiej Gazecie Społecznej “Miasto Ł” ma charakter dobrowolny i wolontaryjny, wynagradzany w przypadkach, kiedy pozwalają na to środki projektowe.

Decyzje dotyczące działania Gazety podejmowane są na spotkaniach redakcyjnych oraz podczas konsultacji mailowych. W sprawach szczególnie pilnych decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne, a w sprawach całkowicie nie cierpiących zwłoki – Redaktorka Naczelna. W sprawach finansowych decyzje podejmuje wydawca i operator dotacji projektowej przy konsultacji z członkami i członkiniami Kolegium i redakcji.  

Działania wokół Miasta Ł:

  • Szkoła dziennikarka – zależy nam, żeby ludzie zaczęli mówić w swojej sprawie, ze swojego punktu widzenia. Na łamach gazety, pokażemy miasto i jego problemy z perspektywy mieszkańców, którzy na co dzień, nie mogą mówić we własnym imieniu.
  • Audycja „Miasto Ł w eterze” – tematy podejmowane w gazecie, będą omawiane i rozwijane w audycji  w każdą środę w godz. 18 – 19 w w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej.
  • Reportaże dotyczące historii łodzian w kontekście procesu rewitalizacji.
  • Spotkania i debaty – będziemy organizować spotkania na ważne tematy społeczne w tematach.

Nakład:
10 000 egzemplarzy

Gazeta jest kolportowana na terenie Łodzi w następujących miejscach: miejskie biblioteki publiczne, ośrodki i domy kultury, muzea, kawiarnie i kluby w centrum Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski. Spis konkretnych miejsc znajduje się w zakładce: Gdzie znaleźć Miasto Ł?

Naszymi partnerami w projekcie są:

  • Poziom Wyżej, ul. Piotrkowska 56
  • Go Hostel i Klub Koniec Końców, ul. Rewolucji 1905 r. 48
  • Lapis Bis, ul. J. Kilińskiego 210
  • Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 7

—–

Możesz nas wesprzeć dokonując darowizny:
Fundacja Spunk
Nr konta: 83 1750 0012 0000 0000 3823 8337 Raiffeisen Polbank
W tytule: „Darowizna na Miasto Ł”.

W poprzednich latach gazeta była współfinansowana w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Komentarze

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress